čápy

Ú v o d
Naše obec
Historie
Mapa okolí
Místa v Pihelu
Osadní výbor
Napište nám

Pihelské novinky
Připravuje se
Proběhlo
   Fotogalerie  
Staré fotky
Nové fotky
Fotky z akcí
                      
Odkazy

Zprávy

pondělí
17. června
2024
  22:23:17   
Online: 1 člověk.
© KM         

Osadní výbor Dolní Pihel          

Připravované akce 2014

22.12.2014.
 Náhled volnočasového centra Pihel.
  (Popis byl již dříve uveřejněn zde a jeho studie zde) .

obrázek

19.12.2014.
  Vánoční mše.
Vánoční mše


2.12.2014.
  Popis volnočasového centra Pihel je k nahlédnutí zde .
Jeho architektonická studie byla již dříve zveřejněna zde .


24.11.2014.
Přihlášení členové do osadního výboru na další období.

1    Michal Fuljer
2 Martin Havlák
3 Jiří Seidl
4 Jiří Michel
5 Jaroslav Tichý
6 ..........
7 ..........

Volba 3 členů osadního výboru proběhne dne 29. listopadu 2014.
(v "Severce" po akci rozsvícení vánočního stromu )


24.11.2014.
  Návrh volnočasového centra Pihel je k nahlédnutí zde .
Případné připomínky k návrhu zašlete na:
email:  jar.tichy@seznam.cz  nebo na tel.:  731103405 - Jaroslav Tichý.


Videozáznam z ustavujícího jednání zastupitelstva města Nový Bor ze dne 19.11.2014
můžete sledovat zde pod volbou Záznam z jednání.


18.11.2014.
  Rozsvěcení stromečku.
Rozsvěcení stromečku


14.11.2014.
      Oznámení o zániku všech výborů zastupitelstva obce

  Dobrý den,
oznamuji Vám, že dnem voleb do zastupitelstva obce (uplynutím prvního dne,
ve kterém se volby konaly), dochází spolu se „zánikem“ zastupitelstva obce i
k zániku všech výborů zastupitelstva obce (jedná se o konkrétní orgány konkrétního
zastupitelstva, takže s ukončením činnosti zastupitelstva –svého zřizovatele – zanikají i výbory).

Po ustanovení nového zastupitelstva, lze v souladu s § 120 a 121 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
na základě písemné žádosti adresované starostovi, „zřídit“ opět osadní výbor s maximálním
počtem 3 členů.

Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 120
§ 120
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor").
   Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce,
   pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 121
§ 121
(1) Osadní výbor je oprávněn
  a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce
    a rozpočtu obce,
  b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí,
     pokud se týkají části obce,
  c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému
    pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.


S přáním hezkého dne

Pavlína Fafalová
sekretariát starosty
Město Nový Bor


13.11.2014.
      Nová provozní doba pošty Pihel

    Informace od České pošty, s.p.
    od pondělí 10.11.2014 dochází u pošty Pihel ke změně hodin pro veřejnost do odvolání takto:

    Po,St,Pá - pouze odpoledne 13,00-16,00
    ÚT,Čt     - pouze dopoledne - 7,30-10,30


1.11.2014.
      ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

    V NEDĚLI 2.11.2014 OD 17 HOD. DO 18 HOD. ZAČNE SECVIČENÍ DĚTÍ     
    NA ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED U PŘÍLEŽITOSTI ROZSVÍCENÍ
    VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ U SEVERKY.
     ( POKRAČOVAT BUDE KAŽDOU NEDĚLI)

    SECVIČENÍ SE USKUTEČNÍ V SEVERCE.

    PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI JE MOŽNÉ ZAPLATIT 150KČ ZA ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PRAHY.


28.10.2014.
  Zájezd do vánoční Prahy.
zájezd


27.10.2014.
  Pozvánka na veřejnou schůzi.
pozvánka


19.10.2014.
  Lampionový průvod.
Lampionový průvod.


7.10.2014.
  Jak to vidí Jaroslav Tichý-kandidát do zastupitelstva
je k nahlédnutí zde .


5.10.2014.
  Výlov.
Výlov Pivovarského rybníku


1.10.2014.
  Přednáška o historii obce.
přednáška


17.9.2014.
  Pozvánka na veřejnou schůzi.
pozvánka


29.8.2014.
  Informace o stavu žádosti na výstavbu budovy volnočasového centra
je k nahlédnutí zde .


28.8.2014.
  Pozvánka na zábavu ve Svojkově.
pozvánka


18.8.2014.
  Pozvánka na dětské hřiště - náhradní termín.
pozvánka


8.8.2014.
  Pozvánka na dětské hřiště.
pozvánka


31.7.2014.
  Pozvánka na veřejnou schůzi.
pozvánka


31.7.2014.
  Informace o stavu žádosti na výstavbu budovy volnočasového centra
je k nahlédnutí zde .


30.6.2014.
  Žádost o výstavbu budovy volnočasového centra
je k nahlédnutí zde .


18.6.2014.
  Pozvánka na Pihelské slavnosti.
pozvánka


29.5.2014.
  Pozvánka na dětský den v Bukovanech.
pozvánka


24.5.2014.
  Pozvánka na setkání se starostou.
pozvánka


14.5.2014.
  Pozvánka pro veřejnost.
pozvánka


22.4.2014.
   Vyplněním krátkého dotazníku sdělte své připomínky k připravovanému dokumentu.
 Program rozvoje města Nový Bor na období 2014 - 2020   DOPLŇUJÍCÍ ANKETA


19.4.2014.
Vážení spoluobčané,
dne 23. 4. 2014. v 18 hodin se koná veřejná schůze v Severce u p. Havláka.
     Osadní výbor.


16.4.2014.
   V současné době probíhá tvorba
Programu rozvoje města Nový Bor na období 2014 - 2020.
Návrh tohoto programu je zde : Program rozvoje
Připomínky osadního výboru k tomuto programu jsou zde : Program - připomínky


4.4.2014.
Vážení spoluobčané,
dne 5. 4. 2014. v 18 hodin je veřejná schůze v Severce.
Osadní výbor.


25.3.2014.
Vážení spoluobčané,
dne 29.3.2014. v 8 hodin je brigáda.
Za Pihelským vrchem se bude od Pivovarského rybníka k chatičkám prořezávat cesta.
Prosíme Vás o pomoc.

Děkujeme, osadní výbor.


17.3.2014.
Vážení spoluobčané,
dne 22.3.2014 ve 14 hod. se koná kulturní a společenská akce - vyhánění zimy
( upálení Morany ).
Jste srdečně zváni, kdo příjde v masce, dostane guláš zdarma.
   Sraz : "Severka" p.Havlák .

            Osadní výbor dolní Pihel


13.2.2014.
V jarních měsících bude vyklizen příkop před obchodem, směrem k velké křižovatce
a opraven propadlý kanál. Vše je v majetku Libereckého kraje.


12.2.2014.
plan2014


20.1.2014.
Volba OV