čápy

Ú v o d
Naše obec
Historie
Mapa okolí
Místa v Pihelu
Osadní výbor
Napište nám

Pihelské novinky
Připravuje se
Proběhlo
   Fotogalerie  
Staré fotky
Nové fotky
Fotky z akcí
                      
Odkazy

Zprávy

pondělí
17. června
2024
  22:11:06   
Online: 1 člověk.
© KM         

Osadní výbor Dolní Pihel          

Proběhlé akce 2015

2015.
 Také v roce 2015 naše domácnosti navštívili čerti, anděl a Mikuláš. .

            obrázek


8.11.2015.
  Spolek pro Pihel.
Dne 17.10. 2015 se konala beseda o historii naší obce Pihel s panem PhDr. V. Jindrou.
Zájem o besedu byl veliký, během poutavého vyprávění se promítaly dobové fotografie.
Velmi si vážíme, že k nám pan PhDr. Jindra zavítal a přes dvě hodiny mluvil k přeplněné "Severce".
Na závěr sklidil pan PhDr. Jindra veliký potlesk.
Po skončení besedy vystoupil p. Randus, který vyprávěl o hradě Pihel.
 Tímto děkujeme panu PhDr. Jindrovi a všem, kteří přišli.


10.10.2015.
  Osadní výbor Dolní Pihel.
Osadní výbor uklidil náměstí u Severky a chodníky kolem autobusových zastávek, pak také byla doplněna
mulčovací kůra u keříků vedle autobusové zastávky.
V měsíci listopadu pak jako každý rok bude rozsvícení vánočního stromku s koledami, které zazpívají
naši malí zpěváci.Tímto Vás předem zveme.
  Za Osadní výbor Lucie Michelová,Martin Havlák a Jiří Michel


29.6.2015.
  Výstava.
Ve dnech 26.a 27.6.2015 uspořádala ZO ČSCH Pihel
1.místní prázdninovou výstavu králíků,drůbeže,holubů.

video foto


16.4.2015.
  Odstoupení předsedy Osadního výboru.
Odstoupení zde.


13.4.2015.
  Spolek pro Pihel.
Členové Spolku pro Pihel se také podíleli na úklidu naší obce na trase autoservis - Zlatý buřt.
Zvolený termín při akci Vyhánění zimy byl pro naše děti a dospělé moc náročný, proto jsme úklid
uskutečnili dne 28.3. Nasbírali jsme dva a půl pytle nepořádku, který jsme uložili do garáže
a 18.4. vše odvezeme do velkoobjemového kontejneru.S dětmi jsme si na závěr opekli buřty.
Úklidu se účastnili: Barbora Mladenovová, Martina Šmídová, Michal Fuljer, Jiří Seidl a naše děti.


28.3.2015.
  Volnočasové centrum Pihel.
Na veřejné schůzi Osadního výboru dne 27.3.2015 seznámil
starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák přítomné občany
se studií volnočasového centra, která je k nahlédnutí zde.


26.3.2015.
  Brigáda - ukliďme příkopy.
Do úklidu v dolním Pihelu se 21.3.2015 zapojilo jedenáct lidí z obce : Šorfová Blanka, pan Tikal, Šolínová Zlatka,
Michel Jiří, Michelová Lucie, Michelová Jaroslava , Michel Jiří 5 let a Michel Marek 3 roky , pan a paní Hávovy ,
Michel Jaromír . Omluvil se Martin Havlák ( schromáždění pohřebních služeb ) Jarda Tichý (fotbal ) Jaromír Michel
( školení posuzovatelů králíku ) sám den předem uklidil trasu od čp. 112 směrem do horního Pihelu , Hávovi se také
omluvili (uklidili chodník od cukrárny a směrem do středu vesnice). Občané se sešli na náměstí a uklidili příkopy
směrem na Bukovany k domu pana Seidla, dále trasu po č.p.112, chodník a příkopy na Sloup, nakonec zametli
chodníky a prostory čekáren , pytle s odpadem byli odvezeny na smluvené místo .

foto


26.3.2015.
  Spolek pro Pihel.
Na provizorní opravě garáže se v sobotu 14.3. podíleli:
   Michal Fuljer, Jiří Seidl a Jakub Seidl.
Střecha byla podepřena a bude se muset nahradit novou.
Nepořádek z garáže odvezeme do velkoobjemového kontejneru 18.4.


22.3.2015.
  Vyhánění zimy - Morana.
Dne 21.3.2015 proběhla akce "vyhánění zimy"

video foto


30.1.2015.
  Zvolení nového Osadního výboru.
Zastupitelstvo města Nový Bor na svém prvním letošním zasedání
odsouhlasilo navržené složení Osadního výboru dolní Pihel:

předseda p. Jaroslav Tichý bytem Pihel 11
členové p. Martin Havlák bytem Pihel 82
p. Jiří Michel bytem Pihel 112

(Záznam z jednání zastupitelstva můžete sledovat zde ).


1.1.2015.
 PF 2015.

obrázek